Trắc nghiệm Tin học 10 bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 bài 21 gồm các câu hỏi về mạng thông tin toàn cầu Internet giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về tin học.

Câu 1. Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?
Câu 2. Phát biểu nào sai trong những phát biểu sau:
Câu 3. Phát biểu nào chính xác nhất về mạng Internet?
Câu 4. Có thể kết nối Internet bằng các cách nào?
Câu 5. TCP/IP là viết tắt của
Câu 6. Chủ sở hữu mạng toàn cầu Internet là hãng nào?
Câu 7. Thông tin nào sau đây liên quan tới Internet?
Câu 8. Nội dung của một gói tin bao gồm:
Câu 9. Mạng Internet thuộc loại mạng nào dưới đây?
Câu 10. Ứng dụng của Internet là

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2CCâu 7D
Câu 3CCâu 8C
Câu 4DCâu 9C
Câu 5CCâu 10D

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X