Bài tập tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng xác định của nó

Bài tập trắc nghiệm ôn tập tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng xác định của nó có đáp án chi tiết giúp các em rèn luyện để đạt điểm cao với các bài tập dạng toán này.

Câu 4. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y=m x^{3}+m x^{2}+m(m-1) x+2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. $m \leq \frac{4}{3}$ và $m \neq 0$.

B. $m=0$ hoặc $m \geq \frac{4}{3}$.

C. $m \geq \frac{4}{3}$.

D. $m \leq \frac{4}{3}$.

Câu 5. Cho hàm số $y=-\frac{1}{3} x^{3}+m x^{2}+(3 m+2) x+1$ Tìm tất cả giá trị của m để hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$

A. $\left[\begin{array}{l}m \geq-1 \\ m \leq-2\end{array}\right.$.

B. $-2 \leq m \leq-1$

C. $-2

D. $\left[\begin{array}{l}m>-1 \\ m<-2\end{array}\right.$.

Câu 6. Tìm m để hàm số $y=x^{3}-3 m x^{2}+3(2 m-1)+1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$

A. Không có giá trị $m$ thỏa mãn.

B. $m \neq 1$.

C. $m=1$

D. Luôn thỏa mãn với mọi $m$.

Câu 9. Cho hàm số $y=-\frac{1}{3} x^{3}+2 x^{2}+(2 a+1) x-3 a+2$ ( $a$ là tham số) Với giá trị nào của a thì hàm

số nghịch biến trên $\mathbb{R}$

A. $a \leq 1$.

B. $a \geq-\frac{5}{2}$.

C. $a \leq-\frac{5}{2}$.

D. $a \geq 1$.

Câu 12. Giá trị của m để hàm số $y=\frac{1}{3} x^{3}-2 m x^{2}+(m+3) x-5+m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

A. $-\frac{3}{4} \leq m \leq 1$.

B. $m \leq-\frac{3}{4}$.

C. $-\frac{3}{4}

D. $m \geq 1$.

đáp án Bài tập tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng xác định của nó

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 7 D
Câu 2 D Câu 8 A
Câu 3 A Câu 9 C
Câu 4 C Câu 10 D
Câu 5 B Câu 11 C
Câu 6 C Câu 12 A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X