Mã Giám Sinh mua Kiều

Mã Giám Sinh mua Kiều
Năm sáng tác:Đầu thế kỉ 19 (khoảng 1805-1809)
Tác giả:Nguyễn Du
Hoàn cảnh sáng tác:
Nguyễn Du sáng tác Truyện Kiều có dựa trên cốt truyện Kim Vân Kiều truyện của Trung Quốc nhưng phần sáng tạo của Nguyễn Du là vô cùng lớn, mang đến sự thành công và sức hấp dẫn cho tác phẩm.
Bài viết liên quan:Xem bài soạn

Tóm tắt tác phẩm Mã Giám Sinh mua Kiều

Đoạn trích thuộc phần Gia biến và lưu lạc, mở đầu kiếp đoạn trường của người con gái họ Vương. Gia đình Kiều bị thằng bán tơ vu oan. Cha và em bị bắt giam. Kiều quyết định bán mình để lấy tiền cứu cha và em. Mụ mối đưa người khách đến. Đoạn thơ viết về việc Mã Giám Sinh mua Kiều, cuộc mua bán được nguỵ trang dưới hình thức lễ vấn danh.

Đọc tài liệu sưu tầm - Văn mẫu lớp 9 tập 1