Soạn văn 9 bài 24

Tài liệu soạn văn 9 bài 24 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 2 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

  • Hiểu được những cảm nhận tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh về sự biến đội của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu.
  • Cảm nhận được tình yêu quê hương thắm thiết, niềm tự hào về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của dân tộc mình qua cách diễn tả độc đáo của nhà thơ Y Phương.
  • Phân biệt được nghĩa tường minh và hàm ý.
  • Hiểu rõ các yêu cầu đối với bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ ; nắm vững cách làm bài văn đáp ứng tốt các yêu cầu ấy.

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.

Bài 2 trang 82 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Bài 2 trang 82 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 82 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Soạn bài Sang thu

Soạn bài Sang thu

Hướng dẫn soạn bài Sang thu được Học Tốt biên soạn giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 71 SGK Ngữ văn 9 tập 2