Soạn văn 9 bài 15

Tài liệu soạn văn 9 bài 15 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 1 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

Cảm nhận được tình cha con sâu nặng trong hoàn cảnh éo le của cha con ông Sáu trong truyện Chiếc lược ngà. Nắm được nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, đặc biệt là nhân vật trẻ em nghệ thuật xây dựng tình huống truyện bất ngờ mà tự nhiên của tác giả.

  • Nắm được những kiến thức cơ bản về các tác phẩm thơ, truyện hiện đại vừa học trong chương trình lớp 9 (từ bài 10 đến bài 15). Vận dụng được những hiểu biết ấy cùng với kiến thức và kĩ năng làm văn, tiếng Việt để giải quyết những câu hỏi và bài tập kiểm tra tại lớp.
  • Thực hiện tốt bài kiểm tra phần Tiếng Việt học kì I.
  • Nắm được các nội dung chính của phần Tập làm văn đã học trong học kì 1 lớp 9, thấy được tính chất thích hợp của chúng với các văn bản đã học; thấy được tính kế thừa và phát triển của các nội dung Tập làm văn học ở lớp 9 bằng cách so sánh với nội dung các kiểu văn bản đã học ở những lớp dưới.

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.