Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân khiến nhà Trần suy yếu?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân khiến nhà Trần suy yếu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhà Minh tiến hành chiến tranh xâm lược không phải nguyên nhân khiến nhà Trần suy yếu.
Giải thích: Lúc này, nhà Minh chưa tiến hành chiến tranh xâm lược Đại Việt mà phải đến năm 1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần nhà Minh mới đem quân xâm lược.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X