Cải cách của Hồ Quý Ly có tác dụng như thế nào?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Cải cách của Hồ Quý Ly có tác dụng như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cải cách của Hồ Quý Ly có tác dụng đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.
Giải thích: Những cải cách của Hồ Quý Ly góp phần:
+ Hạn chế tình trạng tập trung ruộng đất vào tay giai cấp địa chủ.
+ Làm suy yếu thế lực của tôn thất họ Trần, tăng quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền.
+ Cải cách văn hóa, giáo dục có nhiều tiến bộ.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X