Hồ Quý Ly có những cải cách gì về chính trị?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Hồ Quý Ly có những cải cách gì về chính trị?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hồ Quý Ly đổi tên một số Trấn: đổi trấn Thanh Hóa làm trấn Thanh Đô, trấn Quốc Oai làm trấn Quảng Oai,...Quy định lộ coi phủ, phủ coi châu,châu coi huyện.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X