Nhà Hồ được thành lập năm bao nhiêu?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nhà Hồ được thành lập năm bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nhà Hồ được thành lập năm 1400

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X