Hồ Quý Ly có những cải cách gì về xã hội và văn hóa, giáo dục?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Hồ Quý Ly có những cải cách gì về xã hội và văn hóa, giáo dục?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Những cải cách về xã hội và văn hóa, giáo dục mà Hồ Quý Ly đã làm là: Ban hành chính sách hạn chế số nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc và quan lại. Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục và sửa đổi chế độ thi cử, học tập. Dịch các sách Hán ra chữ Nôm.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X