Nét nổi bật của tình hình kinh tế Đại Việt từ nửa sau thế kỉ XIV là

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nét nổi bật của tình hình kinh tế Đại Việt từ nửa sau thế kỉ XIV là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nét nổi bật của tình hình kinh tế Đại Việt từ nửa sau thế kỉ XIV là: Sản xuất suy sụp, mất mùa, đói kém liên miên
Từ nửa sau thế kỉ XIV, nền kinh tế Đại Việt dần suy sụp, mất mùa đói kém liên tiếp xảy ra do nhà nước không quan tâm sản xuất nông nghiệp.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X