Hồ Quý Ly có những cải cách gì về kinh tế?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Hồ Quý Ly có những cải cách gì về kinh tế?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nhà Hồ phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng, ban hành chính sách hạn điền, quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng.
+ Quy định lại biểu thuế đinh chỉ đánh vào người có rộng, người không có ruộng không phải nộp.
+ Ban hành chính sách hạn điền Đại vương và Trưởng công chúa không bị hạn chế số ruộng đất tư, số còn lại mỗi người chỉ được sở hữu không quá 10 mẫu.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X