Điểm hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly là gì?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Điểm hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Về xã hội Hồ Quý Ly chỉ ban hành chính sách hạn chế số nô tì của vương hầu, quý tộc. Gia nô, nô tì vẫn chưa được giải phóng, phải chịu thân phận lệ thuộc.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X