Tên gọi của nước ta dưới thời Hồ là gì?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 14/04/2022 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tên gọi của nước ta dưới thời Hồ là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tên gọi của nước ta dưới thời Hồ là Đại Ngu

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X