Vitamin A (retinol) có công thức phân tử C20H30O, công thức đơn giản nhất của

03/12/2020 2,623

Câu Hỏi:
Vitamin A (retinol) có công thức phân tử C20H30O, công thức đơn giản nhất của vitamin A là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Vitamin A (retinol) có công thức phân tử C20H30O, công thức đơn giản nhất của vitamin A là C20H30O.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X