Vitamin A (retinol) có công thức phân tử C20H30O, công thức đơn giản nhất của

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Vitamin A (retinol) có công thức phân tử C20H30O, công thức đơn giản nhất của vitamin A là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Vitamin A (retinol) có công thức phân tử C20H30O, công thức đơn giản nhất của vitamin A là C20H30O.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X