Hợp chất A chứa các nguyên tố C, H, O. Khi đốt A cần dùng một lượng oxi bằng 8

03/12/2020 97

Câu Hỏi:
Hợp chất A chứa các nguyên tố C, H, O. Khi đốt A cần dùng một lượng oxi bằng 8 lần lượng oxi của nó và thu được lượng khí CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng CO2 so với khối lượng nước = 22/9. Công thức đơn giản nhất của A là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Công thức đơn giản nhất của A là C3H6O.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X