Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu dược 4 lít CO2 và 5 lít hơi H2O (có thể

03/12/2020 251

Câu Hỏi:
Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu dược 4 lít CO2 và 5 lít hơi H2O (có thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Công thức phân tử của X là C4H10O.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X