Kết quả phân tích nguyên tố hợp chất X cho biết %mc = 54,54% ; %mH = 9,09% còn

03/12/2020 190

Câu Hỏi:
Kết quả phân tích nguyên tố hợp chất X cho biết %mc = 54,54% ; %mH = 9,09% còn lại là oxi. Tỉ khối hơi của X so với CO2 bằng 2. Công thức phân tử của X là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Công thức phân tử của X là C4H8O2.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X