Tỉ khối hơi cuả chất X so với hiđro bằng 44. Phân tử khối của X là

03/12/2020 216

Câu Hỏi:
Tỉ khối hơi cuả chất X so với hiđro bằng 44. Phân tử khối của X là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Phân tử khối của X là 44 x 2 = 88 (g/mol)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X