Tỉ khối hơi cuả chất X so với hiđro bằng 44. Phân tử khối của X là

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tỉ khối hơi cuả chất X so với hiđro bằng 44. Phân tử khối của X là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phân tử khối của X là 44 x 2 = 88 (g/mol)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X