Thể tích của 1,5 gam chất X bằng thể tích của 0,8 gam khí oxi (đktc cùng điều

03/12/2020 160

Câu Hỏi:
Thể tích của 1,5 gam chất X bằng thể tích của 0,8 gam khí oxi (đktc cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Phân tử khối của X là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Gợi ý: Do ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì tỉ lệ về thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X