Từ thời kì nào chữ Nôm trở thành chữ viết chính thống và văn thơ chữ Nôm được

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Từ thời kì nào chữ Nôm trở thành chữ viết chính thống và văn thơ chữ Nôm được đưa vào nội dung thi cử?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Vua Quang Trung lên ngôi đã lo chấn chỉnh lại giáo dục, cho dịch các sách kinh từ chữ Hán ra chữ Nôm để học sinh học, đưa văn thơ chữ Nôm vào nội dung thi cử. Chữ Nôm trở thành chữ viết chính thống.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X