Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán nói

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán nói lên điều gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán nói lên một điều đó là Chữ Nôm dần khẳng định giá trị, khả năng, vai trò trong nền văn học nước nhà.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X