Trường hợp nào sau đây không sử dụng ròng rọc?

23/11/2020 22

Câu Hỏi:
Trường hợp nào sau đây không sử dụng ròng rọc?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X