Ròng rọc cố định được sử dụng trong công việc nào dưới đây?

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ròng rọc cố định được sử dụng trong công việc nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ròng rọc cố định được sử dụng trong việc đứng dưới đất dùng lực kéo xuống để đưa vật liệu xây dựng lên cao như ở các công trường xây dựng...
=> Đáp án D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X