Ròng rọc cố định được sử dụng trong công việc nào dưới đây?

23/11/2020 42

Câu Hỏi:
Ròng rọc cố định được sử dụng trong công việc nào dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Ròng rọc cố định được sử dụng trong việc đứng dưới đất dùng lực kéo xuống để đưa vật liệu xây dựng lên cao như ở các công trường xây dựng...
=> Đáp án D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X