Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc động?Ròng rọc

23/11/2020 40

Câu Hỏi:
Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc động?
Ròng rọc động có tác dụng làm lực kéo vật lên
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Ròng rọc động có tác dụng làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.
⇒ Đáp án C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X