Sử dụng ròng rọc khi đưa một vật lên cao ta được lợi

23/11/2020 26

Câu Hỏi:
Sử dụng ròng rọc khi đưa một vật lên cao ta được lợi
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Sử dụng ròng rọc khi đưa một vật lên cao ta được lợi về: lực, hướng của lực, đường đi
⇒ Đáp án D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X