Chọn câu đúng:

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chọn câu đúng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ròng rọc động có thể thay đổi cả độ lớn và hướng của lực.
⇒ Đáp án C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X