Khi kéo một thùng nước từ dưới giếng lên, người ta thường sử dụng

23/11/2020 38

Câu Hỏi:
Khi kéo một thùng nước từ dưới giếng lên, người ta thường sử dụng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Khi kéo một thùng nước từ dưới giếng lên, người ta thường sử dụng ròng rọc cố định.
⇒ Đáp án A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X