Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc cố định? Ròng rọc

23/11/2020 28

Câu Hỏi:
Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc cố định? Ròng rọc cố định giúp
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.
⇒ Đáp án B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X