Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc cố định? Ròng rọc

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc cố định? Ròng rọc cố định giúp

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.
⇒ Đáp án B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X