Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng

23/11/2020 31

Câu Hỏi:
Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Ròng rọc cố định không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực
⇒ Đáp án A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X