Trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 16

Các câu hỏi trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 16 có đáp án

Câu 1. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc cố định? Ròng rọc cố định giúp

A. làm thay đổi độ lớn của lực kéo.

B. làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

C. làm thay đổi cả hướng và độ lớn của lực kéo so với khi kéo trực tiếp

D. cả ba kết luận trên đều sai

Câu 2. Khi kéo một thùng nước từ dưới giếng lên, người ta thường sử dụng

A. ròng rọc cố định

B. mặt phẳng nghiêng

C. đòn bẩy

D. mặt phẳng nghiêng và đòn bẩy

Câu 3. Chọn câu đúng:

A. Ròng rọc cố định chỉ thay đổi độ lớn của lực

B. Trong hệ thống ròng rọc động, không có ròng rọc cố định

C. Ròng rọc động có thể thay đổi cả độ lớn và hướng của lực.

D. Với hai ròng rọc cố định thì có thể thay đổi độ lớn của lực

Câu 4. Muốn đứng ở dưới kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật phải dùng hệ thống ròng rọc nào dưới đây?

A. Một ròng rọc cố định

B. Một ròng rọc động

C. Hai ròng rọc cố định

D. Một ròng rọc động và một ròng rọc cố định

Câu 5. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc động?
Ròng rọc động có tác dụng làm lực kéo vật lên

A. lớn hơn trọng lượng của vật

B. bằng trọng lượng của vật

C. nhỏ hơn trọng lượng của vật

D. lớn hơn trọng lượng của vật và thay đổi hướng của lực kéo

Câu 6. Sử dụng ròng rọc khi đưa một vật lên cao ta được lợi

A. về lực

B. về hướng của lực

C. về đường đi

D. Cả 3 đều đúng

Câu 7. Trường hợp nào sau đây không sử dụng ròng rọc?

A. Trong xây dựng các công trình nhỏ, người công nhân cần đưa các vật liệu lên cao.

B. Khi treo hoặc tháo cờ thì ta không phải trèo lên cột.

C. Chiếc kéo dùng để cắt kim loại thường có phần tay cầm dài hơn lưỡi kéo để được lợi về lực

D. Ở đầu móc các cần cẩu hay xe ô tô cần cẩu đều được lắp các ròng rọc động.

Câu 8. Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực?

A. Ròng rọc cố định

B. Ròng rọc động

C. Mặt phẳng nghiêng

D. Đòn bẩy

Câu 9. Ròng rọc cố định được sử dụng trong công việc nào dưới đây?

A. Đưa xe máy lên bậc dốc ở cửa để vào trong nhà

B. Dịch chuyển một tảng đá sang bên cạnh

C. Đứng trên cao dùng lực kéo lên để đưa vật liệu xây dựng từ dưới lên

D. Đứng dưới đất dùng lực kéo xuống để đưa vật liệu xây dựng lên cao

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 16

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2ACâu 7C
Câu 3CCâu 8A
Câu 4DCâu 9D
Câu 5C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X