Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Ampe kế có số chỉ I = 0,6A. Biết cường độ

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 05/09/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Ampe kế có số chỉ I = 0,6A. Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ2 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua đèn Đ1. Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 có giá trị là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 có giá trị là 0,2 (A).

Giải thích:
Vì đèn 1 mắc song song với đèn 2, nên ta có: I = I1 + I2 (1)
Theo đề bài ta có:

Thay vào (1) ta được:

=>

Câu hỏi liên quan
Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Ampe kế có số chỉ I = 0,54A. Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua đèn Đ2. Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 có giá trị là:

Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 có giá trị là 0,36A.

Giải chi tiết:
Vì đèn 1 mắc song song với đèn 2, nên ta có: I = I1 + I2 (1)
Theo đề bài ta có:

Thay vào (1) ta được:

=>
=> I1 = I - I2 = 0,54 - 0,18 = 0, 36 (A)

Mạch điện có sơ đồ như hình dưới

Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,5A, vôn kế có số chỉ là U = 9V, vôn kế V1 có số chỉ U1 = 6V .
Cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 là:

Cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 là 0,5 A.

Giải thích:
Vì hai đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp với nhau nên cường độ dòng điện chạy qua Đ1 và Đ2 bằng nhau và bằng cường độ của mạch chính:
I1 = I2 = I = 0,5 (A)

Một bóng đèn sáng bình thường ở hiệu điện thế 220V số chỉ ampe kế trong mạch là 341mA. Trong 30 ngày, bóng tiêu thụ hết bao nhiêu tiền? Biết mỗi ngày trung bình đèn thắp sắng trong 4 giờ và giá điện là 2500/số.

Trong 30 ngày, bóng tiêu thụ hết 22.506 đồng.

Giải thích chi tiết:
Ta có, hiệu điện thế định mức của đèn: ​
Cường độ dòng điện định mức:
Công suất của đèn:
Thời gian sử dụng đèn: t=4.30=120h
Điện năng tiêu thụ: W=Pt= 75,02.120=9002,4 Wh
Ta có 1 kWh = 1 số và có giá 2500đ.
=> Trong 30 ngày, bóng đèn tiêu thụ hết số tiền là: 9,0024.2500=22506 đ

Trên ampe kế không có dấu hiệu nào dưới đây?

Trên ampe kế không có dấu hiệusơ đồ mắc dụng cụ này vào mạch điện.

Ampe kếlà dụng cụ đo cường độ dòng điện được mắc nối tiếp trong mạch. Ampe kế được sử dụng để đo dòng điện rất nhỏ cỡ miliampe. Về các dấu hiệu có trên ampe kế, trên mặt dụng cụ này có ghi chữ A hay chữ mA, hai dấu (+) và (-) ghi tại hai chốt nối dây dẫn, bảng chia độ cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất.

Mạch điện có sơ đồ như hình dưới:

Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,25A, vôn kế có số chỉ là U = 5,8V, vôn kế V1 có số chỉ U1 = 2,8V
Cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 là:

Cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 là 0,25 (A).

Giải thích:
Hai bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp với nhau nên cường độ dòng điện chạy qua Đ1 và Đ2 bằng nhau và bằng cường độ của mạch chính: I1 = I2 = I = 0,25 (A)

Mạch điện có sơ đồ như hình dưới.

Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,25A, vôn kế có số chỉ là U = 5,8V, vôn kế V1 có số chỉ U1 = 2,8V
Hiệu điện thế U1 giữa hai đầu bóng đèn Đ1 có giá trị là:

Hiệu điện thế U1 giữa hai đầu bóng đèn Đ1 có giá trị là 3V.

Giải chi tiết:
Vì hai đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp nhau nên: U = U1 + U2 (*)
Theo đề bài ta có: U = 5,8 ; U2 = UV1= 2,8 (V)
Thay vào (*), ta suy ra: U1 = U - U2 = 5,8 − 2,8 = 3 (V)

Mạch điện có sơ đồ như hình dưới.

Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,5A, vôn kế có số chỉ là U = 9V, vôn kế V1 có số chỉ U1 = 6V.
Hiệu điện thế U1 giữa hai đầu bóng đèn Đ1 có giá trị là:

Hiệu điện thế U1 giữa hai đầu bóng đèn Đ1 có giá trị là 3 (V).

Giải chi tiết:
Vì hai đèn mắc nối tiếp nhau nên ta có: U = U1 + U2 (1)
Theo dữ liệu đề bài cho ta có: U = 9 ; U2= UV1= 6
Thay vào (1), ta suy ra: U1 = U - U2 = 9 − 6 = 3 (V)

Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng trên hình vẽ là I1, I2, I3. Giữa các số chỉ này có mối quan hệ nào dưới đây?

Giữa các số chỉ I1, I2, I3 có mối quan hệ: I1 = I2 = I3.

Giải thích:
Ta có, trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện: I = I1= I2=...= In
=> Số chỉ của các ampe kế là như nhau hay I1= I2= I3

Đang xử lý...

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất