Nếu hai bóng đèn A và B được mắc song song và nối vào nguồn điện thì nếu bóng

27/11/2020 169

Câu Hỏi:
Nếu hai bóng đèn A và B được mắc song song và nối vào nguồn điện thì nếu bóng đèn A bị đứt dây tóc thì:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X