Cho mạch điện như hình sau:Biết các cường độ dòng điện I1 = 0,5A; I2 = 1A. Cường

27/11/2020 88

Câu Hỏi:
Cho mạch điện như hình sau:

Biết các cường độ dòng điện I1 = 0,5A; I2 = 1A. Cường độ dòng điện I = ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X