Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng

27/11/2020 48

Câu Hỏi:
Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng trên hình vẽ là I1, I2, I3. Giữa các số chỉ này có mối quan hệ nào dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

Đang xử lý...

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất