Trên ampe kế không có dấu hiệu nào dưới đây?

26/11/2020 69

Câu Hỏi:
Trên ampe kế không có dấu hiệu nào dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

Đang xử lý...

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất