Cho mạch điện như hình sau:Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V; U23 = 2,5V. Hiệu

27/11/2020 160

Câu Hỏi:
Cho mạch điện như hình sau:

Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V; U23 = 2,5V. Hiệu điện thế U13 = ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X