Cho các phát biểu sau:(a) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2, thu được

Xuất bản: 24/09/2020 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau:

(a) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2, thu được dung dịch chứa NaOH.

(b) Nước tự nhiên thường có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

(c) Để điều chế Mg, Al người ta dùng khí H2 hoặc CO để khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao.

(d) Công thức hóa học của thạch cao nung là CaSO4.2H2O.

(e) Dùng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy có mặt Mg.

Số phát biểu đúng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

(a) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2, thu được dung dịch chứa NaOH.

.(b) Nước tự nhiên thường có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cho các phát biểu sau:

(a) Dùng CaCO3 làm chất chảy loại bỏ SiO2 trong luyện gang.

(b) Dùng Mg để chế tạo các hợp kim nhẹ và bền như Đuyra,

(c) Mg cháy trong khí CO2.

(d) Không dùng MgO để điện phân nóng chảy điều chế Mg.

(e) Dùng cát để dập tắt đám cháy có mặt Mg.

(a) Dùng CaCO3 làm chất chảy loại bỏ SiO2 trong luyện gang.

(b) Dùng Mg để chế tạo các hợp kim nhẹ và bền như Đuyra,

(c) Mg cháy trong khí CO2.

(d) Không dùng MgO để điện phân nóng chảy điều chế Mg.

Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?

Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy MgCl2.

Ở cực âm (catot) xảy ra sự khử $Mg^{2+} + 2e → Mg$

Ở cực dương (anot) xảy ra sự oxi hóa $2Cl^- → Cl_2 + 2e$

Phương trình điện phân nóng chảy $MgCl_2 \overset {dpnc} \rightarrow Mg + Cl_2$

Để điều chế Mg, Ca...người ta điện phân nóng chảy các muối MgCl 2, CaCl2. Tại sao điều chế Al người ta không điện phân muối AlCl3 mà điện phân nóng chảy Al2O3:

Để điều chế Al người ta không điện phân muối AlCl3 mà điện phân nóng chảy Al2O3 vì ở nhiệt độ cao AlCl3 bị thăng hoa (bốc hơi).

(Hoặc:AlCl3 là hợp chất cộng hoá trị nên không nóng chảy mà thăng hoa.)

Một học sinh đã đưa ra các phương án điều chế kim loại Mg như sau :

(1) Kết tủa $( OH )_{2}$ từ dung dịch $MgCl _{2}$, nhiệt phân lấy $MgO$ rồi khử bằng $H _{2}$ ở nhiệt độ cao để điều chế Mg.

Mg là kim loại hoạt động mạnh nên được điều chế bằng cách điện phân các hợp chất nóng chảy của kim loại.→ Phương án (4) thỏa mãn

Cho các phát biểu sau:

(a) Dùng $CaCO _{3}$ làm chất chảy loại bỏ $SiO _{2}$ trong luyện gang.

(b) Dùng Mg để chế tạo các hợp kim nhẹ và bền như Đuyra,

(c) Mg cháy trong khí $CO _{2}$.

(d) Không dùng MgO để điện phân nóng chảy điều chế Mg.

(a) Dùng CaCO3 làm chất chảy loại bỏ SiO2 trong luyện gang.

(b) Dùng Mg để chế tạo các hợp kim nhẹ và bền như Đuyra,

(c) Mg cháy trong khí CO2.

(d) Không dùng MgO để điện phân nóng chảy điều chế Mg.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X