Trong các chương trình chuẩn sau đây, chương trình chuẩn nào là thủ tục chuẩn?

08/12/2020 3,238

Câu Hỏi:
Trong các chương trình chuẩn sau đây, chương trình chuẩn nào là thủ tục chuẩn?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Thủ tục là chương trình con thực hiện các thao tác nhất định nhưng không trả về giá trị nào qua tên của nó -> Delete không trả về giá trị.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X