Trong các chương trình chuẩn sau đây, chương trình chuẩn nào là thủ tục chuẩn?

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 06/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Trong các chương trình chuẩn sau đây, chương trình chuẩn nào là thủ tục chuẩn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thủ tục là chương trình con thực hiện các thao tác nhất định nhưng không trả về giá trị nào qua tên của nó -> Delete không trả về giá trị.
Chương trình chuẩn là thủ tục chuẩn?

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

 Theo em hiểu viết chương trình là gì ?

Theo em hiểu viết chương trình là tạo ra các câu lệnh được sắp xếp theo một trình tự nào đó.
Giải thích:
Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể, thông qua các câu lệnh được sắp xếp theo một trình tự nào đó để máy tính hiểu và thực hiện được.

Cấu trúc chung của một chương trình gồm mấy phần?

Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm 2 phần:
- Phần khai báo: khai báo tên chương trình, khai báo các thư viện, khai báo hằng, biến.
- Phần thân: chứa các câu lệnh để máy tính cần thực hiện, đây là phần bắt buộc phải có.


Kết thúc câu hỏi trắc nghiệm: C
ấu trúc chung của một chương trình gồm mấy phần?

Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để khai báo gì?

Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng khai báo tên chương trình, khai báo các thư viện, khai báo hằng, biến.

Cách đặt tên nào sau đây không đúng ?

  • Tugiac
  • CHUNHAT
  • End
  • a_b_c

Cách đặt tên không đúng là End
Quy tắc đặt tên:
+ Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau
+ Tên không được trùng với các từ khóa
+ Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.
→ End trùng với từ khóa trong ngôn ngữ lập trình. => Đặt tên End là sai.

 

Trong ngôn ngữ lập trình, từ khóa và tên phải tuân thủ gì?

Trong ngôn ngữ lập trình khi sử dụng từ khóa và tên thì người lập trình phải tuân theo qui tắc của ngôn ngữ lập trình đó.Bổ sung:
- Từ khóa là những từ dành riêng, không được dùng cho bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy định.

Chương trình dịch dùng để làm gì?

Chương trình dịch dùng để dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy.
Chương trình dịch là chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình nguồn được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao sang chương trình đích được thể hiện bằng ngôn ngữ máy và chương trình đích này có thể chạy trên máy tính được.

Để dễ sử dụng, em nên đặt tên chương trình :

Để dễ sử dụng, nên đặt tên chương trình ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Tên phải đặt theo quy tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình.

Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là:

Từ khóa để khai báo biến là var.
Cấu trúc khai báo biến có dạng: var : < kiểu dữ liệu> ;

Ngôn ngữ lập trình gồm:

Ngôn ngữ lập trình là tập hợp các kí hiệu và quy tắc dùng để viết các lệnh tạo thành một chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính .

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X