Mô tả nào dưới đây về hàm là sai

Điền Chính Quốc |  08/12/2020 1,662

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Mô tả nào dưới đây về hàm là sai? thuộc câu hỏi trong bộ Trắc nghiệm môn Tin học Lớp 11. ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Tin học 11 bài 17: Chương trình con và phân loại

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Mô tả nào dưới đây về hàm là sai?

TRẢ LỜI

Trong các mô tả về hàm thì mô tả phải là tham số là sai.

Lý giải: Hàm là chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó và trả về một giá trị qua tên của nó. Trong hàm có thể gọi lại chính hàm đó, hàm có thể có hoặc không có tham số.

XEM THÊM
Câu hỏi trắc nghiệm
Mô tả nào dưới đây về hàm là sai?
Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm
đáp án đúng: B

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X