Oxi hóa hoàn toàn 4,92g một hợp chất A chứa C, H, O, N rồi cho sản phẩm lần lượt

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Oxi hóa hoàn toàn 4,92g một hợp chất A chứa C, H, O, N rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình chứa H2SO4 đậm đặc, bình chứa KOH thì thấy khối lượng bình chứa H2SO4 đặc tăng thêm 1,81g, bình chứa KOH tăng thêm 10,56g. Ở thí nghiệm khác, khi nung 6,15g hợp chất A với CuO thì thu được 0,55l (đktc) khí N2. Hàm lượng phần trăm của Oxi trong A là bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hàm lượng phần trăm của Oxi trong A là 26,215%.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X