Nội dung chính của bộ Luật Hồng Đức là gì?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nội dung chính của bộ "Luật Hồng Đức" là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nội dung chính của bộ "Luật Hồng Đức" là: Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị và địa chủ phong kiến.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X