Thời Lê Thái Tổ, nhà vua chia cả nước thành

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Thời Lê Thái Tổ, nhà vua chia cả nước thành

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Dưới thời vua Lê Thái Tổ cả nước được chia làm 5 đạo do An phủ sứ đứng đầu. Dưới đạo là phủ, huyện, xã. Đến thời vua Lê Thánh Tông 5 đạo được đổi thành 13 đạo thừa tuyên

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X