Bộ Quốc triều hình luật hay Luật Hồng Đức được biên soạn và ban hành dưới thời

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Bộ "Quốc triều hình luật" hay "Luật Hồng Đức" được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Bộ "Quốc triều hình luật" hay "Luật Hồng Đức" được biên soạn và ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông
Giải thích: Năm 1488, vua Lê Thánh Tông cho biên soạn bộ luật Hồng Đức, gồm 722 điều chia làm 16 chương.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X