Thời Lê sơ các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là gì?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Thời Lê sơ các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thời Lê sơ các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là: Cục bách tác

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X