Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2022 - Tác giả: Giang

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì?

TRẢ LỜI

Bia tiến sĩ dùng để khắc tên, vinh danh những người đỗ tiến sĩ trở lên, được đặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X