Việc tuyển chọn tiến sĩ được tổ chức trong kì thi nào?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Việc tuyển chọn tiến sĩ được tổ chức trong kì thi nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Người thi phải lần lượt trải qua các kỳ thi Hương, Hội, Đình. Kì thi Đình là kỳ thi cao nhất để phân hạng các tiến sĩ.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X