Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào?

01/12/2020 410

Câu Hỏi:
Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X