Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính

01/12/2020 630

Câu Hỏi:
Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Sinh sản hữu tính có sự tổ hợp lại vật chất di truyền nên tạo được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa, đời con có khả năng thích nghi tốt với môi trường
Nhưng sinh sản hữu tính không duy trì được ổn định các tính trạng tốt như sinh sản vô tính

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X