Sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh sản vô tính chủ yếu là

01/12/2020 649

Câu Hỏi:
Sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh sản vô tính chủ yếu là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái nên đời con đa dạng về kiểu gen, kiểu hình nên có sức sống cao, thích nghi được với môi trường thay đổi

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X